Dowództwo Wojsk Lądowych Cytadela, Warszawa, Dymińska 13  - Jednostka wojskowa

Dowództwo Wojsk Lądowych Cytadela