Głowaccy, Warszawa, Złota 62  - Zegarmistrz

Głowaccy