Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Jana Sobieskiego 9  - Szpital

Instytut Psychiatrii i Neurologii