Konsorcjum Stali S.A., Warszawa, Palisadowa 20/22  - Wyroby hutnicze

Konsorcjum Stali S.A.