Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stara Miłosna - Gimnazjum

Nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego