SMS Spółdzielnia Mechaników, Warszawa, Konstruktorska 8  - Przedsiębiorstwo, Firma

SMS Spółdzielnia Mechaników