Straż Pożarna, Warszawa, Młodzieńcza 5/7 - Straż Pożarna

Straż Pożarna