Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Warszawa - Szpital

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny