Kraków, Felińskiego Zygmunta Szczęsnego, abp., mapa Krakowa