Wrocław, Hoene-Wrońskiego Józefa Marii, mapa Wrocławia