Piekary Śląskie, Inwalidów Wojennych RP, mapa Piekary Śląskie