Zduńska Wola, Komisji Edukacji Narodowej, mapa Zduńska Wola