Wrocław, Kościuszki Tadeusza, gen., mapa Wrocławia