Kraków, Niewodniczańskiego Henryka, 118, mapa Krakowa