Pruszków, Skłodowskiej-Curie Marii, 49, mapa Pruszków