Warszawa, Strzeleckiego Pawła Edmunda, mapa Warszawy