Łódź, Studzińskiego Zdzisława, wadm., 61, mapa Łodzi