św. Zofii Barat, Warszawa, Taneczna 65  - Rzymskokatolicki - Kościół

św. Zofii Barat