Zespół Szkół Nr 3, 54-402 Wrocław, Szkocka 64 - Gimnazjum
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Zespół Szkół Nr 3

 • TECHNIKUM NR 16
  - technik obsługi turystycznej
  (specjalizacja: informacja turystyczna)
  - technik ekonomista
  (spejalizacja: komputerowe programy księgowe


  GIMNAZJUM NR 31
  - klasa z z rozszerzonymi treściami z matematyki i informatyki
  - klasa z autorkim programem "Program aktywności kulturalnej z elementami warsztatu dziennikarskiego"
  - klasa ogólna

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXIX
  klasy z ukierunkowaniem:
  - ogólna ukierunkowana humanistycznie
  - ogólna

  LICEUM PROFILOWANE NR III
  - profil ekonomiczno-administracyjny
  - profil usługowo-gospodarczy
  - profil socjalny

  Baza lokalowa

  Posiadamy nowocześnie wyposażoną i urządzoną bazę lokalową:

  pracownie informatyczne
  szereg obiektów sportowych
  pracownie językowe
  sala teatralna
  kawiarnia
  sklepik
  gabinet lekarski i stomatologiczny
  stołówka

  W znakomicie wyposażonych pracowniach uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, zdobywając wiedzę dobrze przygotować się do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. Szkoła dysponuje bardzo nowoczesną bazą dydaktyczną; uczniowie korzystają z gabinetów przedmiotowych wyposażonych w pomoce naukowe niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych. Języków obcych uczniowie uczą się w multimedialnych pracowniach językowych. W prawie każdej sali znajduje się telewizor, odtwarzacz DVD lub wideo.

  Dumą placówki są pracownie informatyczne wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki komputerowe, drukarki, skanery. Pracownie posiadają stały dostęp do Internetu.

  Pracownie matematyczne mają dodatkowo po kilka stanowisk komputerowych, a jedna z nich tablicę interaktywną. Na korytarzach znajdują się również stanowiska z dostępem do Internetu.

  Od listopada 2009 roku w szkole uruchomiono nowoczesną pracownię fizyczną sfinansowaną z projektu "Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+". Każdy z uczniów biorąch udział w zajęciach ma bezpośredni dostęp do komputera, jego praca monitorowana jest przez nauczyciela, a wyniki można prezentować na tablicy multimedialnej.

  Priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów. Dla jego zapewnienia wprowadzono obowiązkowe identyfikatory elektroniczne, szkoła i teren przyszkolny są stale monitorowane przez system kamer. System bezpieczeństwa wzmocnił wprowadzony w roku 2008 elektroniczny dziennik, który oprócz ocen informuje także rodziców o obecnościach ich dzieci. Wychowawcy klas informują na bieżąco o ewentualnych problemach z danym uczniem. Osoby postronne, przychodzące do szkoły, zobowiązane są zgłosić się do pracownika portierni i wpisać do zeszytu gości cel swojej wizyty.  Baza sportowa
  Szkoła ma 3 sale gimnastyczne: aula, duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, dwie siłownie dla dziewcząt i chłopców, bieżnię, salę do judo i aerobiku. Uczniowie korzystają z oświetlonego boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boiska do koszykówki oraz skoczni. Przy placówce działa jeden z najlepszych Uczniowskich Klubów Sportowych w Polsce UKS Talent specjalizujący się w dwóch dziedzinach: łucznictwie i podnoszeniu ciężarów.

  Zajęcia dodatkowe i konsultacje
  Wszyscy nauczyciele prowadzą bezpłatne konsultacje jak również zajęcia przygotowujące do egzaminu. Szkoła pozwala na integrowanie uczniów gimnazjalnych i licealistów; prowadzone są wspólne działania wychowawcze, profilaktyczne, kultywuje się ustaloną tradycję szkoły.

  Koło Młodych Przedsiębiorców
  zajęcia wyrównawcze
  przygotowanie do matury
  Klub Dyskusyjny Paradoks / Wolontariat
  zajęcia rekreacyjno-sportowe
  kółko informatyczne
  kółko teatralne
  zajęcia socjoterapeutyczne
  Koło Młodych Przedsiębiorców
  przygotowanie do matury
  kółko matematyczne
  kółko historyczne
  zajęcia dla dyslektyków
  koło muzyczne – Zespół Wokalny
  Koło Miłośników Wrocławia
  wycieczki rowerowe – jesień/wiosna
  Biblioteka i jej zasoby

  Biblioteka szkolna składa się z: wypożyczalni i czytelni. Obok znajduje się sala teatralna wyposażona w sprzęt audiowizualny. Szczególnie starannie gromadzony jest księgozbiór dotyczący Wrocławia i Dolnego Śląska. Zbiory w bibliotece zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). W zbiorach bibliotecznych znajdują się:

  lektury podstawowe i uzupełniające
  beletrystyka
  literatura popularno-naukowa
  książki z psychologii i pedagogiki
  podręczniki szkolne (tylko w księgozbiorze podręcznym)
  czasopisma
  kasety video (lektury, filmy edukacyjne)
  zbiory multimedialne

  INNOWACJE W GIMNAZJUM

  W Gimnazjum Nr 31 prowadzona jest działalność innowacyjna. Realizowane są:

  - "Autorski program edukacyjny z rozszerzonymi treściami z matematyki i informatyki w gimnazjum". Klasa, w której program jest realizowany ma przez 3 lata nauki więcej godzin matematyki i informatyki, uczniowie biorą udział w obozach naukowych realizując dodatkowe zadania wynikające z innowacji, współpracują też z uczniami szkół licealnych, uczestniczą w wykładach pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

  - "Program aktywności kulturalnej z elementami warsztatu dziennikarskiego w gimnazjum". Klasa, w której realizowany jest program ma przez 3 lata więcej godzin z języka polskiego, prowadzone są warsztaty dziennikarskie lub teatralne, uczniowie bardzo często są uczestnikami wydarzeń kulturalnych miasta, biorą udział w warsztatach teatralnych, lekcjach muzealnych itp.

  Wymienione programy umożliwiają rozwijanie zainteresowań uczniów w określonych dziedzinach wiedzy i aktywności, a trzeci pozwala na lepszy wybór dalszego kierunku kształcenia.