Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń m.st. Warszawy - Przedsiębiorstwo, Firma, godziny otwarcia, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń m.st. Warszawy

 • Dane podane przez właściciela punktu 2017-02-15.
 • Do zakresu działania Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, zezwoleń i koncesji,
  2. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk i hal targowych,
  3. wydawanie zezwoleń i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym,
  5. wydawanie decyzji administracyjnych i wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym.


  Wydział Zezwoleń Alkoholowych
  00-099 Warszawa
  ul. Canaletta 2
  tel. 0 22 595 32 48
  Do zadań Wydziału Zezwoleń Alkoholowych należy całokształt zagadnień związanych z wydawaniem decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz koordynacja i wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w tym zakresie nad Delegaturami, a także planowanie i udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

  Wydział Handlu i Przedsiębiorczości
  00-099 Warszawa
  ul. Canaletta 2
  tel. 0 22 595 32 29
  Do zadań Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości należy koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w Delegaturach, monitorowanie handlu prowadzonego na targowiskach oraz handlu okolicznościowego i sezonowego, prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Prezydenta nadzoru nad działalnością Zarządu Terenów Publicznych, zwłaszcza prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz rozpatrywanie wniosków o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg.

  Wydział Obsługi Taksówkarzy
  00-242 Warszawa
  ul. Bohaterów Getta 2
  tel. 0 22 831 64 77

  Do zadań Wydziału Obsługi Taksówkarzy należy całokształt zagadnień związanych z wydawaniem decyzji dotyczących prowadzenia transportu drogowego taksówką.

  Wydział Transportowy
  00-242 Warszawa
  ul. Bohaterów Getta 2
  tel. 0 22 831 92 33

  Do zadań Wydziału Transportowego należy całokształt zagadnień związanych z wydawaniem decyzji, licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego.

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Bellotta Canaletta 2
Kod pocztowy:00-098
Miejscowość:Warszawa
Dzielnica:Śródmieście
Gmina:Warszawa
Powiat:Warszawa
Województwo:mazowieckie

Numery telefonów:

22 595 33 96

22 595 32 83

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:08:00-16:00
Wtorek:08:00-16:00
Środa:08:00-16:00
Czwartek:08:00-16:00
Piątek:08:00-16:00
Sobota:
Niedziela: