Przychodnia, Warszawa, Józefa Hallera, gen., pl. 5  - Przychodnia

Przychodnia