Restauracja Hiszpańska, Warszawa, Płowiecka 35  - Hiszpańska - Restauracja

Restauracja Hiszpańska