Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Żwirki i Wigury 101  - Uniwersytet, Szkoła Wyższa

Uniwersytet Medyczny