Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej, mapa Warszawy