Szczecin, Kopańskiego Stanisława, gen., mapa Szczecina