Geomix. Biuro Geologiczne Jarosław Garecki, Fabryczna 13, Kraków 31-553 - Usługi, godziny otwarcia, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Logo - Geomix. Biuro Geologiczne Jarosław Garecki, Fabryczna 13, Kraków 31-553 - Usługi, godziny otwarcia, numer telefonu Geomix. Biuro Geologiczne Jarosław Garecki

 • Realizujemy projekty z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii oraz ochrony środowiska. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu samodzielnie wykonujemy otwory wiertnicze.
 • Dane podane przez właściciela punktu 2017-02-13.

 • W trakcie wierceń pobieramy próbki gruntów (kategorii NW, NU, NNS, klasy A, B, C) i wody podziemnej w celu wykonania badań i analiz laboratoryjnych. Wykonujemy również sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPSH) i statyczne (CPT, CPTu) oraz badania płytą dynamiczną i statyczną VSS. Prace prowadzimy zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i na terenie Unii Europejskiej (Eurokod 7). W ramach naszych usług wykonujemy także opracowania danych terenowych (map, przekrojów, izolinii), wykorzystując do tego celu profesjonalne programy. Kompletne opracowania dostarczamy naszym Klientom w formie wydruków na papierze oraz w postaci cyfrowej.

  PRACE TERENOWE

  • wiercenia mechaniczne otworów
  • wiercenia świdrami ręcznymi
  • sondowania dynamiczne: DPL, DMP, DPSH
  • sondowania statyczne: CPT, CPTu
  • badania płytą dynamiczną
  • badania płytą statyczną VSS – próbne obciążenia
  • sondowania w gruntach spoistych SLV
  • instalacja piezometrów dla obserwacji zwierciadła wody podziemnej
  • pomiary zwierciadła wody w limnimetrach
  • pobór próbek gruntów  i wody podziemnej do badań laboratoryjnych

   

  PRACE PROJEKTOWE I DOKUMENTACYJNE

  • opinie geotechniczne i ekspertyzy podłoża gruntowego
  • geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych
   • opinia  geotechniczna
   • dokumentacja badań podłoża
   • projekt geotechniczny
  • projekty robót geologicznych
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • opinie hydrologiczne
  • studium geologiczno-inżynierskie
  • protokoły z badań zagęszczenia gruntów
  • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych i pali wierconych
  • oceny możliwości rozsączania do gruntu wód z przydomowej oczyszczalni ścieków
  • oceny przydatności terenu pod zabudowę przed zakupem działki
  • badania hydrogeologiczne wraz z opinią uwzględniającą oddziaływanie robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych rzek

   

  OBSŁUGA I DOKUMENTOWANIE INWESTYCJI

  • domy jednorodzinne i wielorodzinne
  • budynki handlowe, usługowe oraz hale produkcyjne
  • inwestycje liniowe (drogi, linie kolejowe i tramwajowe, sieci wodociągowe, kanalizacyjne,   gazociągi)
  • obiekty uciążliwe dla środowiska (stacje paliw, zakłady chemiczne)
  • obiekty hydrotechniczne
  • inwestycje zlokalizowane na terenach osuwiskowych
  • wykonywanie badań na potrzeby sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
  • słupy energetyczne, wiatraki
  • zjazdy, parkingi
  • składowiska odpadów

   

  

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Fabryczna 13
Numer budynku:13
Kod pocztowy:31-553
Miejscowość:Kraków
Dzielnica:Kraków-Śródmieście
Gmina:Kraków
Powiat:Kraków
Województwo:małopolskie

Numery telefonów:

12 411 12 11

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:08:00-16:00
Wtorek:08:00-16:00
Środa:08:00-16:00
Czwartek:08:00-16:00
Piątek:08:00-16:00
Sobota:08:00-16:00
Niedziela:08:00-16:00
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/