Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb, Dąbrowskiego 26/1, Częstochowa 42-202 - Kancelaria Adwokacka, Prawna, godziny otwarcia, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Logo - Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb, Dąbrowskiego 26/1, Częstochowa 42-202 - Kancelaria Adwokacka, Prawna, godziny otwarcia, numer telefonu Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb

 • Kancelaria prawna Brodziak-Grzyb służy profesjonalną i kompleksową pomocą prawną osobom fizycznym oraz firmom. W ramach usług, klientom oferujemy fachowe doradztwo, skrupulatność i zaangażowanie.
 • Dane podane przez właściciela punktu 2018-01-04.
 • Kancelaria Prawna Brodziak-Grzyb świadczy szerokie usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Naszym Klientom oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów prawnych oraz dochodzeniu swoich praw przed sądami oraz organami administracji publicznej.

  Siedziba Kancelarii znajduje się w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 26 lok. 1, jednakże zasięg terytorialny i termin świadczonych usług jest dostosowany do potrzeb naszych Klientów.  Kancelaria Prawna Brodziak – Grzyb służy profesjonalną i kompleksową pomocą prawną.

  Kancelaria udziela porad prawnych, zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach na terenie całego kraju, Sądem Najwyższym i w postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentuje również Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Prowadzi również negocjacje na etapie postępowania przedsądowego.

  Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy dokumentacji oraz oceny sytuacji, przedstawia Klientowi dokładną informację na temat proponowanych kroków prawnych oraz daje wsparcie na każdym etapie postępowania.

  Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz reprezentację w szczególności w sprawach z zakresu prawa:

  CYWILNEGO I SPADKOWEGO m.in.:

  • o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
  • eksmisję
  • ochronę posiadania i własności
  • zasiedzenie
  • ustanowienie służebności (m.in. drogi koniecznej)
  • księgi wieczyste
  • odwołanie darowizny
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • odrzucenie spadku
  • zachowek
  • stwierdzenie nieważności testamentu


  RODZINNEGO m.in.:

  • rozwód i separację
  • podział majątku dorobkowego
  • alimenty (ustalenie, uchylenie, podwyższenie, obniżenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja)
  • ubezwłasnowolnienie (całkowite i częściowe)
  • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi, egzekwowanie kontaktów z dziećmi
  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (m.in. w przedmiocie wydania zgody na odrzucenie spadku, wydania paszportu, dowodu osobistego bez zgody drugiego z rodziców, wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, dysponowania majątkiem dziecka etc.)
  • ustanawianie rozdzielności majątkowej między małżonkami (w tym z datą wsteczną) przez sąd

  PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH m.in.:

  • wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie protokołu
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
  • odwołanie od decyzji ZUS, renta, emerytura
  • odprawy i inne świadczenia pracownicze

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Dąbrowskiego 26/1
Numer budynku:26
Kod pocztowy:42-202
Miejscowość:Częstochowa
Gmina:Częstochowa
Powiat:Częstochowa
Województwo:śląskie

Numery telefonów:

733 340 113

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:9:00 - 17:00
Wtorek:9:00 - 17:00
Środa:9:00 - 17:00
Czwartek:9:00 - 17:00
Piątek:9:00 - 17:00
Sobota:nieczynne
Niedziela:nieczynne
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/