Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Agnieszka Wójcik 34-120 - Kancelaria Adwokacka, Prawna, godziny otwarcia, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Logo - Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Agnieszka Wójcik 34-120 - Kancelaria Adwokacka, Prawna, godziny otwarcia, numer telefonu Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Agnieszka Wójcik

 • Świadczymy profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom.
 • Dane podane przez właściciela punktu 2018-05-29.

 • Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje między innymi:

  • udzielanie porad prawnych i konsultacji
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • reprezentację przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi i innymi instytucjami
  • sporządzanie umów, pism procesowych i opinii prawnych
  • pomoc i wsparcie w sporach pozasądowych
  • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności z zakresu:

  PRAWA CYWILNEGO – m. in.:

  • zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • sprawy dotyczące służebności, w tym służebności drogi koniecznej
  • ochrona własności i ochrona posiadania
  • wpisy w księgach wieczystych, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • sprawy spadkowe
  • odszkodowania
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy mieszkaniowe

  PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO – m. in.:

  • rozwody i separacje
  • alimenty
  • rozdzielność majątkowa między małżonkami
  • podział majątku wspólnego
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • ubezwłasnowolnienie

  PRAWA PRACY – m. in.:

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
  • odszkodowanie
  • ustalenia nawiązania stosunku pracy
  • wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
  • sprostowanie świadectwa pracy

  PRAWA GOSPODARCZEGO – m. in.:

  • windykacja należności
  • sprawy o zapłatę
  • sporządzanie umów
  • zakładanie i rejestracja spółek
  • prawo upadłościowe i naprawcze

  PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – m. in.:

  • doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Starowiejska 22b
Numer budynku:22b
Kod pocztowy:34-120
Miejscowość:Andrychów
Gmina:Andrychów
Powiat:wadowicki
Województwo:małopolskie

Numery telefonów:

609 299 993

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:08:00 - 16:00
Wtorek:08:00 - 16:00
Środa:08:00 - 16:00
Czwartek:08:00 - 16:00
Piątek:08:00 - 16:00
Sobota:08:00 - 16:00
Niedziela:08:00 - 16:00
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/