gmina Kobyla Góra - powiat ostrzeszowski na mapie Targeo
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Gmina Kobyla Góra

Gmina Kobyla Góra na mapie Targeo
Województwo wielkopolskie - flagaWojewództwo: wielkopolskie
Powiat: ostrzeszowski

Gmina Kobyla Góra (dawn. gmina Kobylagóra) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

Region kobylogórski był terenem osadniczym, w przekazach źródłowych wiadomość o Kobylej Górze pojawia się po raz pierwszy w koncu XIV wieku, z tego też okresu zachowały się informacje o budowli obronnej. W pierwszej polowie XV wieku Kobyla Góra była w pełni ukształtowana jako miejscowość, miasteczko posiadało własne instytucje. Była to miejscowość rolnicza, jednak bezpośrednią rolę w jej gospodarce odgrywały młyny, zakłady rzemieślnicze, głównie garncarskie i hutnicze. Z tamtych czasów pochodzi koło młyńskie, które obecnie jest herbem miejscowości. Przywilej na organizacje jarmarków Kobyla Góra otrzymała w dniu 23 października 1509 roku, nadany przez króla Zygmunta Starego we Lwowie. Leżąc na trasie z Kalisza do Wrocławia, jak również ze wzgledu na położenie przyrodnicze odgrywa ona znaczną rolę w handlu. W drugiej polowie XVIII wieku państwo polskie utraciło niepodległość, a w wyniku II rozbioru Polski - aż do 1918 roku - z wyjątkiem krótkiego czasu sankcjonowania Księstwa Warszawskiego, obszar ten pozostał pod zaborem pruskim. W sierpniu 1793 roku Kobyla Góra została skreślona z rejestru miast polskich i pozostaje wsią do dnia dzisiejszego. Ważnym przedsięwzięciem ułatwiającym kontakt z sasiadującymi miastami było wybudowanie w 1860 roku szosy z Ostrzeszowa do Sycowa i Wrocławia. W tym też okresie został powołany komisarz obwodowy, który administrował sześć wsi. Pod względem społecznym duże znaczenie w regionie miał bunt chłopów podczas Wiosny Ludów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Kobylej Gorze nie nastapiły istotne zmiany gospodarcze, dopiero w 1934 roku chcąc wzmocnić i podnieść rangę gospodarczo-społeczną miejscowości doszło do połączenia dwóch wsi sołeckich Kobyla Góra i Góra ustanawiając nowy obszar terytorialny.