Outsource Marketing House S.C. OMH, Aleja Armii Ludowej 7/60 00-575 - Przedsiębiorstwo, Firma, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Outsource Marketing House S.C. OMH

 • Dane podane przez właściciela punktu .
 • Outsource Marketing House działa w dwóch obszarach:

  1) proponuje firmom, przedsiębiorstwom i instytucjom pełnienie roli
  zewnętrznego działu marketingu
  2) współpracuje z przedsiębiorstwami sektora MSP w zakresie
  pozyskiwania pomocowych funduszy unijnych jako źródła
  dofinansowania planowanych inwestycji i przedsięwzięć

  Outsource Marketing House oferuje:
  » analizę potrzeb marketingowych firmy - wspólne z klientem
  ustalenie celów rynkowych z uwzględnieniem obecnej pozycji
  (klienci, partnerzy, konkurenci), segmentacji rynku, barier wejścia w
  nowe obszary działalności itp.,
  » zdefiniowanie strategii marketingowej,
  » opracowanie planu i budżetu działań, czyli dobranie odpowiednich
  narzędzi do skutecznej realizacji przyjętej strategii marketingowej,
  » realizację zaproponowanego planu.

  Jeśli klient posiada już swój własny plan marketingowy, podejmujemy się jego realizacji.

  Zakres realizacyjny Outsource Marketing House obejmuje:
  » ilościowe i jakościowe badania rynku - koncepcja i nadzór nad ich
  przeprowadzeniem,
  » przygotowanie koncepcji komunikacji wizualnej i opracowanie
  systemu identyfikacji wizualnej,
  » przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych produktu,
  » opracowanie merytoryczne, graficzne i finansowe kampanii
  reklamowych (prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych)
  oraz nadzór nad ich przebiegiem,
  » publikację ulotek produktowych, folderów informacyjnych, raportów
  kwartalnych i rocznych, katalogów, cenników, wydawnictw
  okolicznościowych i innych - koncepcja merytoryczna i graficzna,
  zredagowanie tekstów, korekta, druk, dystrybucja, opracowanie
  wersji elektronicznych (Internet, CD-ROM),
  » opracowanie i wykonanie materiałów prezentacyjnych dla klientów,
  » strony www - architektura informacji, grafika i technologia,
  » organizację seminariów, konferencji, udziału w targach branżowych,
  różnych form spotkań z klientami, imprez jubileuszowych i
  okolicznościowych,
  » organizację konferencji prasowych,
  » redagowanie i dystrybucję informacji prasowych,
  » organizację wewnętrznych imprez firmowych,
  » wsparcie obiegu informacji wewnętrznej: biuletyny firmowe
  drukowane i elektroniczne,
  » opracowanie architektury informacji wewnętrznych portali
  korporacyjnych,
  » mailingi pocztowe i elektroniczne.

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Aleja Armii Ludowej 7/60
Numer budynku:7
Kod pocztowy:00-575
Miejscowość:Warszawa
Dzielnica:Wesoła
Gmina:Warszawa
Powiat:Warszawa
Województwo:mazowieckie

Numery telefonów:

22 696 66 00

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/