Senso-help Małgorzata Pilarska, gen. Traugutta Romualda 33 75-569 - Rehabilitacja, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Logo - Senso-help Małgorzata Pilarska, gen. Traugutta Romualda 33 75-569 - Rehabilitacja, numer telefonu Senso-help Małgorzata Pilarska

 • Nazywam się Małgorzata Pilarska, jestem fizjoterapeutą, dyplomowaną terapeutką NDT Bobath i integracji sensorycznej. Stale podnoszę kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, kursach.
 • Dane podane przez właściciela punktu 2017-02-08.

 • Metoda Integracji Sensorycznej skierowana jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Jest to rodzaj naukowej zabawy, którą dziecko otrzymuje w trakcie trwania terapii. Zabawa ta umożliwia im wykorzystanie określonych bodźców do organizacji informacji o otaczającym nas świecie, nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane, przez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić. Dzięki temu dziecko celowo działa i celowo reaguje na sytuacje, których doświadcza. Tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

  Wnikliwie analizuję problemy pacjenta. W tym celu przeprowadzam ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. Na podstawie tego badania dopasowuję plan działania, który jest realizowany przy ścisłej współpracy z rodzicem.  Zależy mi na stałym utrzymaniu się efektów terapii.

  Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do dzieci z:

      uszkodzeniem OUN

      obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego

      asymetrią ułożeniową

      opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

      problemami ortopedycznymi

      porażeniem splotu barkowego

      kręczem szyi

      zaburzeniami karmienia, ssania, połykania.

  Założenia Metody NDT-Bobath

  "Istotą koncepcji NDT Bobath było i jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia OUN z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu" (Berlin 2004)

  Wnikliwa analiza problemów pacjenta, opracowanie planu usprawniania i zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, pozwalają wyzwolić możliwe do wykonania ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu. Program usprawniania uwzględnia nie tylko chwilową poprawę, ale i sposób utrzymania jej zarówno obecnie, jak i w przyszłości - co szczególnie dotyczy dzieci.

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:gen. Traugutta Romualda 33
Numer budynku:33
Kod pocztowy:75-569
Miejscowość:Koszalin
Gmina:Koszalin
Powiat:Koszalin
Województwo:zachodniopomorskie

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/