Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych, Wrocław 54-034 - Szkoła Specjalna, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych

 • SZKOŁA PODSTAWOWA
  - przyjazna atmosfera
  - poczucie bezpieczeństwa
  - wysoki poziom nauczania

  ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA
  - obejmuje opieką dzieci niewidome i słabo
  widzące (w tym z dodatkowymi


  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  - kucharz małej gastronomii
  - mechanik - monter maszyn i urządzeń
  - rękodzielnik wyrobów włókienniczych

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  - klasa ogólna

  GIMNAZJUM
  - życzliwe podejście do każdego ucznia
  - znakomicie wyposażone gabinety przedmiotowe
  i rewalidacyjne
  - możliwość rozwijania talentów i zainteresowań

  TECHNIKUM
  - technik masażysta

  SZKOŁA POLICEALNA
  - technik masażysta

  Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz skierowania wydanego przez organ prowadzący.

  Ośrodek posiada zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry, nowego kompleksu budynków, przystosowanych dla uczniów niewidomych, również poruszających się na wózkach, dobrze wyposażone gabinety rewalidacyjne, salę do prowadzenia stymulacji wzroku, zaplecze środków dydaktycznych, specjalistyczne programy, bibliotekę brajlowską działającą jako centrum multimedialne o charakterze środowiskowym itp.

  Ośrodek oferuje dla swoich uczniów różnorodne propozycje edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań.

  Dla uczniów spoza Wrocławia zapewniamy miejsca w internacie. Zakwaterowanie jest bezpłatne. Opłata obejmuje koszt posiłku. Istnieje możliwość obniżenia opłaty za wyżywienie w przypadku bardzo trudnej sytuacji rodziny. Internat zapewnia wszystkim wychowankom bardzo dobre warunki pobytu, pomoc w nauce własnej oraz możliwość udziału w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi z:

  Wrocławskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niewidomych,
  Chrześcijańską Fundacją "Bezpieczne Schronienie" z Norwegii",
  międzynarodową organizacją ICEVI,
  Stowarzyszeniem "Semper Avanti",
  Dolnośląskim Stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania kultury i sztuki osób niepełnosprawnych "Widnokrąg",
  Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.

  INTERNAT - ULICA KAMIENIOGÓRSKA

  Wszyscy uczniowie spoza Wrocławia mają zapewnione miejsce w internacie, całodobową opiekę pedagogiczną od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem ferii. Internat zapewnia również opiekę w świetlicy dzieciom mieszkającym we Wrocławiu. Budynek stanowi integralną część całego Ośrodka, dzieci i młodzież mogą swobodnie poruszać się po całym budynku, między poszczególnymi jego częściami, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. W internacie znajdują się również gabinet rewalidacji, kuchenka, pracownia informatyczna, gabinet plastyczny oraz świetlice. Dzieci, które korzystają z wózków inwalidzkich, mogą także z powodzeniem poruszać się po internacie, ponieważ jest on wyposażony w windę. Charakteryzują go szerokie korytarze i łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Kamiennogórska 16
Numer budynku:16
Kod pocztowy:54-034
Miejscowość:Wrocław
Dzielnica:Wrocław-Fabryczna
Gmina:Wrocław
Powiat:Wrocław
Województwo:dolnośląskie

Numery telefonów:

71 349 56 30

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/