Towarzystwo Przyjaciół Przemysla i Regionu, Rynek 5, Przemyśl 37-700 - Fundacja, Stowarzyszenie, Związek, godziny otwarcia, numer telefonu
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę

Towarzystwo Przyjaciół Przemysla i Regionu

 • Cel: upiększanie miasta poprzez wspieranie konserwacji zabytków architektonicznych i historycznych, miejsc pamięci, promowanie regionu oraz wybitnych osobowości.
 • Dane podane przez właściciela punktu 2017-02-13.
 • Jesteś właścicielem? Popraw dane
 • Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, jedno z najstarszych w Polsce towarzystw, które w swojej historii występowało pod dwiema nazwami:
  od 1890 r. - Towarzystwo Upiększania Miasta,
  od 1974 r. i nadal - Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.
  Od 2005 r. Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego, a od 2010 r. - sztandar, który uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych i miejskich oraz uroczystościach, spotkaniach i pogrzebach naszych członków.
  W styczniu 2011r. Towarzystwo powołałao sekcję Przemyskie Centrum Wolontariatu, integrujące ok. 95 wolontariuszy młodego i starszego pokolenia.
   
   Celem działalności społecznej członków Towarzystwa, od powstania po dzień dzisiejszy jest upiększanie miasta Przemyśla przez wspieranie konserwacji istniejących zabytków architektonicznych i historycznych, miejsc pamięci, promowanie miasta, regionu oraz wybitnych osobowości miasta i regionu.

   Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców oraz sympatyków Przemyśla i regionu, mieszkających poza jego granicami Ziemi Przemyskiej, pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i perspektywach jego rozwoju. Towarzystwo w ramach swojej działalności współpracuje z:

  • Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej,
  • Hufcem Ziemi Przemyskiej,
  • Centrum Kulturalnym w Przemyślu
  • Centrum Kultury i Nauki "Zamek" w Przemyślu,
  • Oddziałem PTH, Oddziałem PTTK,
  • Przemyskim Konwentem Społeczno- Gospodarczym,
  • Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka,
  • Spółkami miejskimi: PWiK, PGK i MZK,
  • Komendą Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
  • Przemyską Spółdzielnią Mieszkaniową,
  • Zakładami Karnymi w Przemyślu i Med
   • W ramach organizacji Zjazdów Przemyślan, Plebiscytu "Przemyślanin Roku", corocznej Kwesty i renowacji zabytkowych grobowców, realizacji projektów, organizowania spotkań i szkoleń - Towarzystwo współpracuje:
  • Prezydentem Miasta Przemyśla
  • Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków,
  • Wydziałem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  • dyrekcją, nauczycielami i uczniami przemyskich szkół wyższych i średnich: Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Wyższego Seminarium Duchownego, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych.
   Mottem działalności społecznej członków Towarzystwa są słowa Bolesława Prusa:"Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby "kochać" jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa"
   Prezes Zarządu- Bogusława Pieczyńska

Dokładny adresu dojazdu:

Ulica:Rynek 5
Numer budynku:5
Kod pocztowy:37-700
Miejscowość:Przemyśl
Gmina:Przemyśl
Powiat:Przemyśl
Województwo:podkarpackie

Numery telefonów:

512 597 805

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:11:00-13:30
Wtorek:nieczynne
Środa:16:00-18:00
Czwartek:nieczynne
Piątek:nieczynne
Sobota:nieczynne
Niedziela:nieczynne
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
 • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/