9561596561
Zakład Wielobranżowy Ślusarsko-Budowlany "Ares" Stempel Waldemar

Przeważająca działalność gospodarcza:
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
9561596561, Zakład Wielobranżowy Ślusarsko-Budowlany
Przejdź na dużą mapęPrzejdź na dużą mapę
Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem danych jest AutoMapa sp. z o.o. (Operator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Operator przetwarza dane osobowe w celu:
  • dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • udostępniania danych o firmach partnerom biznesowym operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane pochodzą z publicznych baz CEIDG, GUS, REGON, z firmowych stron www oraz od podmiotów zewnętrznych.
Więcej informacji dot. RODO: http://regulamin.automapa.pl/odo_przetwarzanie/